• null

  БОГ Е ТРИЕДИНЕН

  Библията говори за това, че Бог е триединен:
  Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

 • null

  БОГ Е НАШ СЪЗДАТЕЛ

  Словото казва, че Бог е създал човека по Свой образ и подобие. Човекът е бил създаден съвършен и праведен, но чрез своето непослушание към Бог, извършва грях.

 • null

  ГРЕХЪТ НА ЧОВЕКА

  Грехът отдалечава човека от Бог и от общението с Него. Грехът води до физическа и духовна смърт за човека. Само чрез Исус можем отново да възстановим своите взаимоотношения с Бог.

 • null

  БОЖИЯТА ЛЮБОВ

  Библията казва, че Бог обича хората и не иска да погине никой, който вярва в Него. Затова Бог изпрати Исус да живее на земята и да служи на хората с любов, да бъде разпънат на кръст не за собствените си грехове, а за тези на хората. И така да осигури вечно спасение за тези, които вярват в Него.

 • null

  СПАСЕНИЕ

  Спасението е Божият дар за нас хората. Ние получаваме този дар чрез вяра в Исус Христос, Когото Бог изпрати, за да умре за нашите грехове. След като умря, Той беше погребан и възкръсна на третия ден. Всеки човек, който се покае за греховете си пред Бог и изповяда Исус Христос за свой Господ, е спасен и оправдан от греховете си.

 • null

  ВЕЧЕН ЖИВОТ

  Всеки, който е приел Исус, е осиновен в семейството на Бог. Като дете на Бог всеки човек е наследник на Божието царство и на вечния живот.

 • null

  ЦЪРКВАТА

  Църквата това са всички вярващи, които са приели спасение. Библията говори за църквата като за Христовото Тяло. Всеки вярващ е съставна част от Тялото.

 • null

  ПРИЗВАНИЕТО

  Призванието на църквата е да разнася Благата вест за спасение сред неспасените, докато Господ Исус дойде отново, както е обещал.