Кратка история на основателите

Крейг и Милена са женени от 1991 г. Живели са във Великобритания 10 години и имат две деца. Служили са в църква "Ливингуотърс" като лидери и детски пастори. След което биват изпратени от църквата като мисионери в България по тяхно желание като от тогава насам се установяват в Пловдив и околността. Освен църквата, посещавана предимно от българи, те ръководят и три ромски църкви.
Крейг Сибторп работи като строителен инженер и геодезист в България.

За нашата вяра и цели

Ние вярваме в Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух!
Вярваме в активното проповядване на Библията, която е Боговдъхновеното Божие Слово!
Вярваме в благовестването, което е разпространяването на благата вест за Исус Христос и спасителната Му жертва към човечеството.
Чрез тази жертва са изкупени греховете ни, чрез нея ни се дари спасение, благодат за изцеление, снабдяване на всичките ни нужди на земята и живот след смъртта.
Ние вярваме в облагородяването на хората чрез слушане и изпълняване на Божието Слово. Затова се трудим усърдно да просвещаваме хората в тази насока.
Желанието ни е и да подпомагаме социално слабите и нуждаещи се около нас. Целта ни е да бъдем в полза на обществото в което живеем!