Image
Image
 
МАРК 11 : 23 - 24

"23. Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.

24. Затова ви казвам: за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне. "

29/11/2020
СЛУЖБА НА ZOOM
MARK 11 : 23 - 24

"23. For truly I say to you, That whoever shall say to this mountain, Be you removed, and be you cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass; he shall have whatever he said.

24. Therefore I say to you, What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them."

29/11/2020
ZOOM SERVICE