Image
Image
 
Римляни 8 : 5

"Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни - към духовното."

20/09/2020
цяла служба
ROMANS 8 : 5

"For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit."

20/09/2020
FULL SERVICE