Image
Image
 
ПРИТЧИ 22 : 6

"Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее. "

23/08/2020
ДЕТСКА СЛУЖБА
PROVERBS 22 : 6

"Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it."

23/08/2020
KIDS SERVICE