Image
Image

Съразпънат съм с Христос
I have been crucified with Christ
ГАЛАТЯНИ 2 : 20

"Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен."

05/07/2020
ЦЯЛА СЛУЖБА
GALATIANS 2 : 20

"I have been crucified with Christ, and it is no longer I that live, but Christ living in me. That life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me, and gave himself up for me."

05/07/2020
FULL SERVICE