Image
 

TURN FROM DESTRUCTIVE BEHAVIOUR
ДА СЕ ОТВЪРНЕШ ОТ ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
 ГАЛАТАНИ 5 : 13

"Защото вие братя към свобода бяхте призовани. Само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг."

10/05/2020
ЦЯЛА СЛУЖБА
GALATIAS 5 : 13

"For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion of the flesh, but by love serve one another."

10/05/2020
FULL SERVICE