Image
Image
 
ВТОРОЗАКОНИЕ 30 : 19

"Призовавам небесата и земята като свидетели против вас днес, че поставих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Затова, избери живота, за да живееш, ти и потомството ти"

18/10/2020
ЦЯЛА СЛУЖБА
DEUTERONOMY 30 : 19

"I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both you and your seed may live"

18/10/2020
FULL SERVICE