Image
Image
 
ЛУКА 12 : 15

"И им каза: Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му."

27/12/2020
ЦЯЛА СЛУЖБА
LUKE 12 : 15

"He said to them, “Beware! Keep yourselves from covetousness, for a man’s life doesn’t consist of the abundance of the things which he possesses.”"

27/12/2020
FULL SERVICE