ЗА ПАСТОРИТЕ

Крейг и Милена Сибторп пристигат в България през 2004 година заедно със своите две деца - Джилиан и Теган, където поставят началото на служение "Жътвари". То има за цел да създаде и изгради здрави местни църкви сред малцинственото население, но скоро започва да привлича и много хора християни от български произход.

"Провеждайки събрания всяка седмица, започнахме да виждаме как постепенно различни хора християни се обединяваме в едно семейство, в което се грижим един за друг и всички заедно правим Божието царство да расте." - Крейг Сибторп


НАШАТА МИСИЯ

В църква "Жътвари" сме отдадени на това да служим на хората. Ние вярваме, че хората са най-важното нещо за Бог. Затова имаме за цел да следваме примера на Неговия Син Исус и да споделяме Божията любов като се грижим един за друг. Чрез тази любов ние достигаме до хората, които не познават Бог.