ДА ОБЯВИШ ВОЙНА НА СТРАХА

In Статии by admin

От Кенет Копланд

Огледай се наоколо. Почти навсякъде, накъдето погледнеш, каквото и да чуеш, е само “страх”. Навсякъде е! Но нищо чудно. Страхът лежи в основата на тероризма. Дефиницията за тероризъм е: “Планувано и организирано ползване на страха като оръжие”. Задачата на тероризма е да всява терор (или “ужас”), страх и паника докато отсрещната страна се предаде.

Опресията е: “Отнемането на нечии притежания или имущество чрез терор или сила”. Означава да бъдат отнети от някого без той да има права над тях поради невежеството, слабостта или уплахата на личността, която е опресирана. Т.е. в същността на тероризма лежи опресия и страх. И в моментите, когато терорът на страха стои пред вратата ни, тогава света вижда огромната разлика между вярващи и невярващи. Понеже, обратно на хората от света, вярващите не бива да търпят или толерират страх под каквато и да е форма. Ние го атакуваме и изкореняваме от живота си!

Бог не е призовал Тялото Христово, Тялото на Неговите помазани на земята, да се примиряват със страха. Точно, както не ни е призовал да се примиряваме с болести, недоимък или каквато и да била опресия от дявола.

Исус премина през огромни трудности и положи огромно усилие, за да ни освободи от всяка опресия. И начинът, по който Той се справи е записан в Деяния на Апостолите 10:38: “как Бог помаза със Светия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него”.

Исус не се примиряваше с делата на дявола. Той ги унищожи. Това беше мисията Му на земята (1 Йоан 3:8: “Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола”). И Той ги изкорени от основата!

Евреи 2:14-15 казва: “И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.”

Преди Исус да дойде на земята цялото човечество бе подчинено на робство. Как? Чрез страха от смъртта. Дявола държеше в ръцете си силата на смъртта. А от страха от смъртта произлизат всички други страхове. Ако човек има страх от това да лети със самолет или се страхува от това да стои на тъмно, или от това да застане пред хора и да говори публично, то всичко това се дължи на страха от смъртта.

Исус дойде и унищожи страха от самия му корен като отне от сатана силата на смъртта. Ние вече не сме подвластни на страха (какъвто и да е той). Още повече, че от момента, в който приехме Исус за личен Господ и Спасител, ние нямаме “дух на страх” в себе си, а дух на “сила, любов и себевладение” (2 Тимотей 1:7).

Римляни 8:14-15 поставя нещата така: “Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: “Авва, Отче!”. Там, където в нас е бил духа на страх, сега е Духът на Бог, Духът на любов. Защото Бог е любов (1 Йоан 4:16), а съвършената любов пропъжда всеки страх (1 Йоан 4:18).

Затова има огромна разлика между това да понасяш страха, опитвайки се да се справиш въпреки опресията му върху теб, и това да си свободен от страха и да няма страх в живота ти изобщо, завинаги! Ти като новородено Божие дете си свободен от всякакво господство и контрол на страха, защото Исус унищожи страха от самия му корен. С други думи: страхът не е повече в теб. Въпреки това, че ние не сме подчинени на страха, ние живеем в свят, който е поробен от него. Това означава, че ние ще се сблъскваме с него и ще трябва да се справяме с това.

Всъщност животът, дори животът в Духа, не е въпрос на шанс, късмет или някакъв мистериозен начин, по който вселената подрежда събитията в него. Не! Целият ни живот се ръководи от духовни закони. Всички тези закони функционират и си взаимодействат по същия начин, както и физическите закони. Например, законът за гравитацията. Или други, подобни на него.

Римляни 8:2 ни казва, че: “законът на животворящия Дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта”. Веднъж щом задействаш който и да било закон на греха и смъртта, той убива, защото крайният резултат от греха е смърт. Но заради смъртта на Исус и възкресението Му от гроба чрез помазаника Исус на нас ни бе дадена власт чрез закона на живот в Духа. Освободени сме от закона на греха и смъртта. Това не означава, че можем своеволно да съгрешаваме и че няма да умрем. Просто означава, че действието и натиска на греха, които присъстват в живота на неновородените, ги няма при вярващите и греха няма власт върху нас. Освен ако сами не го допуснем.

Тъй като страхът е духовна сила, ние трябва да го атакуваме с духовни оръжия, които са ни дадени, оръжия, които “не са плътски, но са силни пред Бога за събаряне на крепости” (2 Коринтяни 10 : 4). Да, страхът е крепост и зависи от нас да я съборим. Как? Отговорът и ключът за това намираме в Исус Навиев първа глава. Там Бог дава инструкции на Исус Навиев за това как да поведе Израелския народ в Обещаната земя. Едно от първите неща, които Бог му каза беше: “както бях с Мойсей, така ще бъде с теб; няма да отстъпя от теб и няма да те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш на този народ земята в наследство, за която се заклех на бащите и, че ще им я дам” (Исус Навиев 1:5-6).

Исус Навиев дължеше успеха си от довеждането на Израилтяните до земята, в която текат мляко и мед, не на това, че той беше велик пълководец, нито пък на това, че успяваше да мотивира хората със силни думи. Неговият успех се дължеше на това, което Бог му каза: “както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб”.

Спомняш ли си какво казахме? Че Бог е любов и че “съвършената любов пропъжда всеки страх” (1 Йоан 4:18)? Бог каза на Исус Навиев: “Аз ще съм с теб, Аз няма да те оставя, Аз няма да те проваля, затова не се страхувай!”. Самата Любов говореше на Исус Навиев в този ден. Любовта го увери, че ще е с него и че ще го преведе през всяко нещо.

Обаче това не беше всичко, което Бог каза на Исус Навиев в този ден. След като го насърчи Той му даде още инструкции: “Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш. Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех” (Исус Навиев 1:7-8)

Само това, че Божието присъствие ще е с него не беше достатъчно да доведе Исус Навиев до победа в битката с ужаса, който го очакваше. На него му бяха дадени инструкции в три точки:

  1. “Тази книга на закона да не се отделя от устата ти.”
  2. “Да размишляваш върху нея денем и нощем.”
  3. “За да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея.”

Беше му заповядано да говори Словото, да размишлява върху Словото и да върши Словото, и тези три неща да ги прави непрекъснато. Само тогава той ще победи страха, ще благоуспее и ще има добър успех. Ключът беше Словото!

Йоан 1:1 казва така: “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог”. Божието Слово е точно толкова проява на Бог, колкото са самите Отец и Сина, и Святия Дух! Но нека да добавим към всичко това, че Бог е любов и тогава намираме, че Словото е любов и това е тази съвършена любов, която пропъжда всеки страх! Виждаш ли как Божието Слово не набляга толкова на Неговата сила. Ние сме тези, които обикновено се фокусираме върху това. А Божието Слово набляга на любовта. Без Божията любов никога няма да видиш Божията сила!

Върху какво каза Бог на Исус Навиев да размишлява? Божието Слово, Божията Любов. Защото тази е Любовта, която пропъжда страха. Забележи заключителните думи на Бог към Исус Навиев: “Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш”! (Исус Навиев 1:9)

Докато Исус Навиев се съсредоточаваше върху Божията любов или – Божието Слово, нямаше място за страх. Той беше изчезнал, изкоренен!

Това се отнася и за нас днес. Изисква се действие от наша страна, за да се освободим от страха. Както се изискваше от Исус Навиев, така се изисква и от нас да размишляваме и отново и отново да връщаме ума си към Божието Слово! Това означава умът ни да остава с Него, като го държим върху Словото Му и върху Любовта Му. И това го правим, докато не получим живо откровение като това в Евреи 13:5-6: “защото Бог е казал: “Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.””. Така че, ние смело можем да кажем: “Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?”

В тези времена не можем да си позволяваме ума ни да се пълни с новините от медиите, новини за смърт, разруха, химични оръжия и тероризъм и да очакваме, че ще сме свободни от страха. Трябва целенасочено да отделим ума си от тези неща и да го насочим към това, което Словото говори. А Словото говори така: “Всяка власт на Небето и Земята ти е дадена чрез името на Исус. Ти имаш власт и върху всичко, което върви, лети, пълзи, плува и се влачи.” Така че се фокусирай на Словото, протегни се към Божията любов и използвай властта си както никога досега и… се оттърви от страха завинаги!